Work

Currently we are looking for sales representatives, but if you are interested in working in another department in our company, please send your CV and cover letter.
Applications should be sent to: office@ej-foods.com

Poszukujemy przedstawicieli handlowych, ale jeśli jesteś zainteresowany pracą w innym dziale naszej firmy, prosimy o przesłanie swojego CV i listu motywacyjnego na w/w adres.